Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (Vår 2013)

Videre utdanning kan være andre studier som Bransjeforeningen Attføringsbedriftene har i samarbeid med Høgskolen i Østfold og ulike sosialfaglige studier ved høgskoler generelt.

Yrkesmulighetene er gode innenfor arbeidsområder i attføringsbedrifter, NAV, helsevesen mv.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:10:18