Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (Høst 2017)

Pensumlitteratur vil være av internasjonal karakter, både engelsk og skandinaviske språk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 10:50:47