Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (Høst 2018)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har

  • kunnskap om ulike teknologier som anvendes innen velferdsteknologi og e-helse
  • inngående kunnskap om brukermedvirkning


Ferdigheter
Kandidaten kan

  • analysere sentrale aktørers rolle og ansvar knyttet til innovasjon og velferdsteknologi og e-helse
  • påvise og vurdere sikkerhetsrisiko ved bruk av teknologi


Generell kompetanse
Kandidaten

  • kan planlegge og bidra til systematisk tverrprofesjonelt samarbeid
  • har innsikt i etiske rammer og problemstillinger relatert til bruk av velferdsteknologi og e-helse
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. juni 2021 04:08:27