Programmet tar ikke opp nye studenter

Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi (10 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
10
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Høst 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Fredrikstad
Semesteravgift:
NOK 600

Ikke opptak i år.

Vil du være med å bidra til at eldre og pleietrengende får økt trygghet, beholder sin verdighet, kan leve selvstendig hjemme og være seg selv?

Fylkesmannen i Østfold har bevilget penger til studiet Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi (10 studiepoeng) i samarbeid med USHT Østfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold. 

Søk studiet og bli en av de heldige 40 studentene, som kan begynne på deltidsstudium om brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi ved Høgskolen i Østfold, høsten 2018. 

Jobber du som sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut, ergoterapeut eller har en annen sentral jobb i helsesektoren i en Østfold-kommune, kan du nå være med å videreutvikle dagens og morgendagens tjenester i din arbeidshverdag.

Velferdsteknologi representerer ingen revolusjon av omsorgstjenestene, men det kan være et viktig steg i riktig retning mot bedre kvalitative tjenester og bedre trygghet og sikkerhet for den enkelte.

Både nasjonalt og internasjonalt satses det nå massivt på velferdsteknologi - samtidig som helse- og sosialtjenesten er i stadig endring.

Økt fokus på brukermedvirkning - person i sentrum, kunnskap om innovasjons- og endringsarbeid som nytt, nyttig og nyttiggjort, og bruk av velferdsteknologi kan også bidra til å bedre arbeidsforholdene for ansatte - i tillegg til å åpne for nye måter å organisere tjenestene. 
Velferdsteknologi bør inngå som en viktig del av helheten, integrert i eksisterende systemer.

Bruk av velferdsteknologi kan gi mennesker med ulike funksjonsnedsettelser økt mulighet for å meste sin hverdag. Teknologien kan bidra til å opprettholde og forsterke sosiale nettverk og mobilisere til økt samspill med tjenesteansvarlige, nærmiljøet, familie og frivillige.

Velferdsteknologi gir økt mestring, økt trygghet og økt livskvalitet.

Målgruppen for studiet er personer i helse- og sosialtjenesten.

Studiet gjennomføres på deltid over ett semester - med tre samlinger ved studiested Fredrikstad.

 

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Avdeling for helse og velferd, fagansvarlig Camilla Gjellebæk