Overvekt hos barn. Tidlig intervensjon rettet mot foreldre og barn før skolealder (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Ikke opptak 2020
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad
Semesteravgift:
NOK 600

De siste 10 til 20 årene har det globalt sett blitt registrert en kraftig økning av overvekt hos barn og unge.

Det er tydelig dokumentert at førskolealder er en kritisk periode for overvekt senere i livet, og kan medføre til fysiske, psykiske og sosiale plager.
Overvektige barn rapporterer i flere undersøkelser om dårlig livskvalitet.

Overvekt er et sensitivt tema, og det sosiale stigma er en utfordring for den overvektige og familien. Profesjonelle som arbeider med disse utfordringene rapporterer ofte at de;

  • mangler tilstrekkelige ferdigheter i kommunikasjon
  • de opplever en følelse av utilstrekkelighet
  • at de ikke tror de kan lykkes med å hjelpe barnet og familien

Målgruppen for studiet er alle som jobber med førskolebarn og deres familier.

Dette er et betalingsstudium. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for at studiet kan settes i gang.

 

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Avd Helse og velferd, studieleder Eli-Anne Skaug. Fagansvarlig Anne Regine Tvete