Jobb og videre studier (Høst 2020)

Bestått studium vil bidra til å øke innsikt i årsaker til fedmeutvikling, styrke den profesjonelles kommunikasjonsferdigheter og mestringsfølelse, samt bevisstgjøring av egne holdninger i møte med overvektige barn og deres familier.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 04:04:15