Hva lærer du? (Vår 2020)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten har kunnskap om

 • samfunnsmessige og individbaserte forhold som kan forklare overvekt

 • fysiske-, psykiske og psykososiale konsekvenser av overvekt

 • stigmas betydning for overvektige

 • helsefremmende samtaler og mestringsstrategier som kan styrke barnets og familiens motivasjon til endring av levevaner

 • ulike kommunikasjonsmetoder

 • tverrfaglig samarbeid og kunnskap om effekt av ulike tiltak

Ferdigheter
Kandidaten kan:                                  

 • anvende ulike former for kommunikasjon

 • erkjenne betydningen av egen rolle i profesjonell kommunikasjon

 • bevisstgjøring av egne holdninger til overvekt og utvikle handlingskompetanse i møtet med den overvektige og familien

 • anvende pedagogiske metoder i møte med den overvektige og dens familie

Generell kompetanse
Kandidaten kan

 • kommunisere målrettet med foreldre og barn om overvekt

 • veilede foreldre

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. nov. 2019 13:45:25