Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (Vår 2018)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten har kunnskap om

 • fysiske-, psykiske og psykososiale konsekvenser av overvekt
 • stigmas betydning for overvektige
 • helsefremmende samtaler og mestringsstrategier som kan styrke barnets og familiens motivasjon til endring av levevaner
 • sosiale ulikheters og kulturens betydning for utviklingen og behandling av overvekt
 • ulike kommunikasjonsmetoder
 • tverrfaglig samarbeid

Ferdigheter
Kandidaten kan:                                  

 • anvende ulike former for kommunikasjon
 • erkjenne betydningen av egen rolle i profesjonell kommunikasjon
 • bevisstgjøring av egne holdninger til overvekt og utvikle handlingskompetanse i møtet med den overvektige og familien
 • anvende pedagogiske metoder i møte med den overvektige og dens familie

Generell kompetanse
Kandidaten kan

 • kommunisere målrettet med foreldre og barn om overvekt
 • veilede foreldre
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. sep. 2019 16:33:03