Programmet tar ikke opp nye studenter

Overvekt hos førskolebarn

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
2018 Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad
Semesteravgift:
NOK 600

De siste 10 til 20 årene har det globalt sett blitt registrert en kraftig økning av overvekt hos barn og unge.
Det er tydelig dokumentert at førskolealder er en kritisk periode for overvekt senere i livet, og kan medføre til fysiske, psykiske og sosiale plager.
Overvektige barn rapporterer i flere undersøkelser om dårlig livskvalitet.

Overvekt er et sensitivt tema, og det sosiale stigma er en utfordring for den overvektige og familien. Profesjonelle som arbeider med disse utfordringene rapporterer ofte at de;

  • mangler tilstrekkelige ferdigheter i kommunikasjon
  • de opplever en følelse av utilstrekkelighet
  • at de ikke tror de kan lykkes med å hjelpe barnet og familien

Målgruppen for studiet er alle som jobber med førskolebarn og deres familier.

 

Dette er et betalingsstudium.

I tillegg kommer avgift til studentsamskipnaden (SiØ) p.t. NOK 370 pr. semester og materialavgift p.t. NOK 220 pr. semester, samt frivillig avgift til «Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelpefond» på 10 NOK. Totalt 600 NOK

Med forbehold om igangsettelse

For mer informasjon:

Studiet er et betalingsstudium, ta kontakt med HiØ VIDERE for nærmere informasjon (www.hiof.no/videre).

 

For nåværende studenter

Kontakt

Programledelse
HiØ VIDERE