Programmet er nedlagt

Jobb og videre studier (Vår 2021)

Arbeidsinkludering er et politisk satsningsområde. Arbeids- og velferdsforvaltningen retter seg nå mot å øke mulighetene for at flere brukere med sammensatte bistandsbehov kan få nye muligheter i arbeidslivet. Supported Employment er en metodisk tilnærming tilpasset personer med omfattende og sammensatt behov for støtte og veiledning, for både å kunne få og beholde et arbeid over tid. Denne kompetansen kan være etterspurt både i NAV-kontorene i arbeidsmarkedsbedrifter og andre tiltaksbedrifter.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:13:09