Programmet tar ikke opp nye studenter

Opptak

Du søker opptak til studiet lokalt gjennom høgskolens SøknadsWeb. 

Studiekode: 224.5509

Når skal du søke

Søkerportalen åpner: 1. oktober

Søknadsfrist: 8. november

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende gradsutdanning på minimum 180 studiepoeng.
Det er krav om tilsetting ved NAV som jobbspesialist, eller veileder som jobber med arbeidsinkludering støttet av Supported Employment.

Deltagere uten formell kompetanse, eller som ikke ønsker å avlegge eksamen, kan følge studiet som etterutdanning (ikke studiepoenggivende). Deltakere som gjennomfører etterutdanning får utstedt kursbevis under forutsetning av at arbeidskrav er gjennomført tilfredsstillende underveis. Krav om tilsetting ved NAV som jobbspesialist, eller veileder som jobber med arbeidsinkludering støttet av Supported Employment, gjelder også for kursdeltakere.

Hvordan søker du