Programmet tar ikke opp nye studenter

Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi - juridiske rammer (10 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
10
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Vår 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE.
Randi Magnus Sommerfelt (studieleder), Camilla Gjellebæk (emneansvarlig)