Programmet tar ikke opp nye studenter

Brukermedvirkning, digitalisering og etikk (10 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
10
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Ikke opptak 2020
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Fredrikstad.
Semesteravgift:
NOK 600

Ikke opptak i år.

Vil du være med å bidra til at eldre og pleietrengende får økt trygghet, beholder sin verdighet, kan leve selvstendig hjemme og være seg selv?

Jobber du som sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut, ergoterapeut eller har en annen sentral jobb i helsesektoren kan du nå være med å videreutvikle dagens og morgendagens tjenester i din arbeidshverdag.

Velferdsteknologi representerer ingen revolusjon av omsorgstjenestene, men det kan være et viktig steg i riktig retning mot bedre kvalitative tjenester og bedre trygghet og sikkerhet for den enkelte.

Både nasjonalt og internasjonalt satses det nå massivt på velferdsteknologi - samtidig som helse- og sosialtjenesten er i stadig endring.

Økt fokus på brukermedvirkning - person i sentrum, kunnskap om innovasjons- og endringsarbeid som nytt, nyttig og nyttiggjort, og bruk av velferdsteknologi kan også bidra til å bedre arbeidsforholdene for ansatte - i tillegg til å åpne for nye måter å organisere tjenestene. 
Velferdsteknologi bør inngå som en viktig del av helheten, integrert i eksisterende systemer.

Bruk av velferdsteknologi kan gi mennesker med ulike funksjonsnedsettelser økt mulighet for å meste sin hverdag. Teknologien kan bidra til å opprettholde og forsterke sosiale nettverk og mobilisere til økt samspill med tjenesteansvarlige, nærmiljøet, familie og frivillige.

Velferdsteknologi gir økt mestring, økt trygghet og økt livskvalitet.

Målgruppen for studiet er personer i helse- og sosialtjenesten.

Studiet gjennomføres på deltid over ett semester - med tre samlinger på dagtid ved studiested Fredrikstad. 

Dette er et betalingsstudium. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for at studiet kan settes i gang.

For nåværende studenter

Kontakt

Carina Holm

Telefon: +47 696 08 868

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Avdeling for helse og velferd, studieleder Eli-Anne Skaug. Fagansvarlig Camilla Gjellebæk.