Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (Høst 2020)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har

  • kunnskap om ulike teknologier som anvendes innen velferdsteknologi og e-helse

  • inngående kunnskap om brukermedvirkning


Ferdigheter
Kandidaten kan

  • analysere sentrale aktørers rolle og ansvar knyttet til innovasjon og digitalisering

  • påvise og vurdere sikkerhetsrisiko ved digitalisering


Generell kompetanse
Kandidaten

  • kan planlegge og bidra til systematisk tverrprofesjonelt samarbeid

  • har innsikt i etiske rammer og problemstillinger relatert til digitalisering og bruk av teknologi

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2021 03:13:18