Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2015–2016)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Studenten kan

  • motivere og utvikle sine medarbeidere
  • etablere og lede små og mellomstore bedrifter
  • økonomistyring
  • lede markedsføring

Ferdigheter
Studenten kan

  • strukturere, organisere og utvikle virksomheten i samarbeid med sine medarbeidere
  • gjennomføre prosjekt

Generell kompetanse
Studenten

  • er bevisst egen lederstil og sine samarbeidsevner
  • kjenner til etiske holdninger for god ledelse
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 03:10:02