Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2015–2016)

Bestått studium med karakteren D eller bedre kan etter søknad erstatte krav om mesterbrev, forutsatt at man har fag- eller svennebrev og nødvendig yrkeserfaring.

Studiet er et godt grunnlag for videre studier, bl.a. studiet Prosjketledelse.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 03:10:02