Programmet tar ikke opp nye studenter

Taksering av skade på bygninger og løsøre 1 (20 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
20
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2010
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Studiet er nettbasert med dagsamlinger i Oslo.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE