Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2010–2011)

Studiets læringsutbytte

Etter fullført studium skal studentene;

  • vite hva helhetlig logistikk er
  • kunne vurdere og sikre kvalitet på arbeidsprosesser, produkter og tjenester
  • kunne bedriftsøkonomisk teori og metode
  • kunne sammenhengen mellom logistikk og økonomistyring
  • vite hva styring, organisering, ledelse og evaluering av prosjekter innebærer
  • kjenne moderne markedsføring og hvilke virkemidler en kan bruke
  • kunne beherske erfaringsbasert læring til endring, kunnskapstilegnelse og refleksjon
  • kunne sammenheng mellom logistikk og miljø
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. des. 2019 04:50:44