Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2015–2016)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten har

  • grunnleggende forståelse for prosjektering av betongelementkonstruksjoner og hybride byggesystemer
  • forståelse for prinsipper som gjelder ved utforming av knutepunkter og nedføring av kraft i konstruksjoner
  • innsikt i detaljutforming av knutepunkter med tanke på armeringsdetaljer, standardiserte løsninger og integrasjon mellom konstruksjonsdeler slik at spenninger og skjærkrefter opptas på en optimal måte
  • kunnskap om forspente bygningsdeler og særskilte regler for hvordan hulldekkeskiver detaljeres

Ferdigheter:
Studenten kan

  • utføre selvstendig dimensjonering av betongelementkonstruksjoner
  • gjøre riktige og effektive valg for de konstruktive systemene i et bygg

Generell kompetanse:
Studenten kan

  • være en ressursperson/rådgiver for kolleger
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:10:56