Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2015–2016)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 10 studiepoeng.

I løpet av studiet vil følgende tema bli belyst:

  • Generelt dimensjonering av knutepunkter - lastplassering og mellomlegg, stålspenninger og miljøklasser, trykkoverføring i forbindelser og skjæroverføringer i fuger
  • Dimensjonering av søyletopp - spaltestrekk, partielt belastede flater
  • Søylekonsoll og bjelkenese
  • Hyllebjelker med opplegg for HD og DT - torsjonslås, strekkarmering og opphengsarmering
  • Innstøpningsgods - sveiseplater og gjengehylser
  • Forhold som er spesielt for prefabrikerte dekker som lastfordeling og utveksling samt begrensninger av lastoverføringer ved bruk av hulldekker
  • Avstivningssystemer - lastberegninger ved skivebygg
  • Dimensjonering av hulldekkeskiver - armering i fuger

Organisering og læringsformer

Èn samling, deretter kommunikasjon og innleveringer via høgskolens elektronisk læringsplattform Fronter. 

Arbeidskrav:

  • 9 innleveringer, hvorav 6 må være godkjent

Arbeidskrav må være godkjent senest 3 uker før eksamen for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Tilbakemelding underveis

Studenten får tilbakemelding på innleverte arbeidskrav.

Vurdering

Individuell 4 timer skriftlig eksamen.
Tillatte hjelpemidler: Pensumlitteratur, notater, formelhefte og kalkulator.
Det benyttes karakterregel A- F.

Eksamen vurderes av to sensorer.

Plagiatkontroll: Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Med forbehold om endringer før studiestart.

Vinje, L. et.al (2008) Betongelementboken Bind A - Bygging med betongelementer, Betongelementforeningen, Oslo.
Del 1: Generell informasjon: Prosjektbehandling, økonomi, elementtyper, konstruksjonssystemer, toleranser.
Del 2: Etasjeskillere: Elementtyper, prosjektering, detaljering, lydisolasjon.

Hopp, J. Alexander, S. Vinje, L. Fause, S. Et. Al. (2005) Betongelementboken Bind B - Avstivning og kraftoverføring, Betongelementforeningen, Oslo.
Del 1: Dimensjoneringsgrunnlag: Sikkerhet, laster, volumendringer, miljøkrav.
Del 2: Avstivningssystemer: Statiske modeller, valg av systemer, kraftfordeling, virkemåte.
Del 3: Forbindelser: Skjæroverføring, trykkoverføring, forankring av stål, sveising, kapasitetstabeller.

Alexander, S. Hopp, J. Vinje, L. Brekka, A. Fause, S. Et. Al. (2006) Betongelementboken Bind C - Elementer og knutepunkter , Betongelementforeningen, Oslo
Del 1: Elementer: Deformasjoner, svingninger, slanke bjelker, utsparinger i bjelker, punktlaster på dekker, dekker med aksialtrykk, sandwichelementer, løfteanordninger.
Del 2: Knutepunkter: Utformingshensyn, sikkerhet, søyler, bjelker, rammer, ribbeplater, hulldekker, dekkeskiver, veggskiver, fasader, kapasitetstabeller.

NS-EN 1992-1-1.
Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:10:57