Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (Høst 2010)

Studiets læringsutbytte

Etter gjennomført studium skal studentene

  • ha kunnskaper om miljøfarlige stoffer generelt, og miljøkartlegging spesielt 
  • ha kunnskaper om planlegging og gjennomføring av miljøkartlegging
  • kunne lage en miljøkartleggingsrapport og en miljøsaneringsbeskrivelse
  • kunne utarbeide en avfallsplan
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2022 03:15:24