Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2015–2016)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Studenten

  • har kunnskap om de mest vanlige skadetyper som vann-/rørskader, brann- /sotskader, sopp- /råteskader, hærverk-/innbruddskader, skadedyr og naturskade. 

Ferdigheter
Studenten kan

  •  taksere innbo og løsøre
  •  utarbeide skaderapporter som setter forsikringsselskapet i stand til å gjennomføre skadebehandling i henhold til forsikringsvilkårene
  •  bygge opp rutiner og sjekklister for takstarbeidet
  •  planlegge gjennomføring av reparasjonsarbeider etter skade
  •  utføre enkle beregninger i bygningsfysikk og gjøre riktige materialvalg

Generell kompetanse
Studenten kan

  •  gjennomføre forsikringsskadeskjønn
  •  gjennomføre reklamasjonstakster
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. okt. 2019 22:47:28