Programmet tar ikke opp nye studenter

Verditaksering av landbrukseiendommer (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Vår 2015
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Delvis nettbasert med samlinger i Oslo.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE