Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2014)

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Etter endt studium har kandidaten:

 • kunnskap om innovasjonsutvikling og behov i offentlig sektor
 • kunnskap om innovasjonsprosessen
 • grunnleggende kunnskap om innovasjon som produkt og tjeneste
 • kunnskap om brukermedvirkning på individ- og tjenestenivå
 • kunnskap om offentlig forvaltning og potensialet for nye innovative løsninger
 • kunnskap om bruk av informasjonskilder, referanseteknikk og akademisk skriving

Ferdigheter
Etter endt studium:

 • kan kandidaten anvende aktuelle metoder og teknikker for medarbeiderdrevet innovasjon
 • har kandidaten kompetanse til målrettet og selvstendig å kunne tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter - både gjennom tverrfaglig samarbeid og ved hjelp av søk etter faglig relevant og kvalitetssikret informasjon
 • har kandidaten kompetanse til å planlegge og gjennomføre et innovasjonsprosjekt

Generelle kompetanse
Etter endt studium har kandidaten:

 • blitt resultatorientert og selvstendig
 • et grunnlag for forståelse av vitenskapsteori og metode
 • innsikt i relevante etiske krav knyttet til innovasjon og prosjektledelse
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 03:56:40