Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2014)

Studiet er rettet mot ansatte, ledere og folkevalgte i offentlig sektor. Studiet vil heve kompetansen innen sektoren og kan øke de ansattes mulighet til å få mer ansvar for utvikling innen deres fagsektor. Basert på studentens faglige bakgrunn kan studiet bygges på med senere bachelor- eller masterstudier. Studiet er egnet for de som ønsker å arbeide med fremtidens velferdsutfordringer og å delta i offentlig tjenesteinnovasjon.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 03:55:26