Programmet tar ikke opp nye studenter

Lean transformasjon (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak 2020
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad
Semesteravgift:
NOK 600

Ikke opptak i år.

Ønsker du å utvikle en flyteffektiv organisasjon der brukeren, pasienten eller kunden står i sentrum?

Lean transformasjon bygger innsikt i planlegging, tilrettelegging og ledelse av Lean praksis.
Studiet fokuserer på Lean som tankesett og en medarbeiderdrevet strategi og verktøy for å oppnå kontinuerlig forbedring, basert på tilrettelagte og ledede læringsprosesser i organisasjoner.

Lean er relevant i alle bransjer i både privat og offentlig sektor.

Målgruppe for studiet er alle som ønsker å delta aktivt i forbedringsarbeider basert på metoder og verktøy fra Lean i egen virksomhet. Studiet er svært relevant for ledere på ulike nivå som blir involvert i tilrettelegging og ledelse av forbedringsarbeider.

Dette er et betalingsstudium.
Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for at studiet kan igangsettes.
 

Kontakt

Carina Holm

Telefon: +4769608868

E-post: carina.holm@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Avdeling for ingeniørfag, studieleder Jo Høkedal Fagansvarlig Gunnar Andersson