Programmet tar ikke opp nye studenter

Dimensjonering og grunnleggende betongteknologi for prefabrikkerte betongelementer (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2017
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad + nettbasert.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE