Lærende organisasjon, lærende systemer (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak 2022

Ikke opptak i år.

Ønsker du å utvikle kompetanse for å kunne løfte virksomheter i retning av en lærende organisasjon?

Produktivitetskommisjonen (NOU 2015:1) påpeker at vår framtidige velstand og velferd forutsetter at produktiviteten fortsetter å vokse. For å understøtte dette peker kommisjonen på Lean som metode og tilnærming for å støtte opp under arbeidet med å forbedre produktiviteten.

Vi har bak oss ca. 15 år med ulike former for Lean implementering i bedrifter, statlige virksomheter og kommuner. Mange er fremdeles i den spede begynnelse i denne transformasjonen, mens noen har kommet til et stadium der de trenger mer kompetanse for å gjøre et sprang i retning av en lærende organisasjon.

Målgruppe for studiet er ledere, mellomledere, prosjektledere, kvalitetsledere og lean-koordinatorer i bedrifter og offentlige virksomheter.

Studentene skal gjennom studiet utvikle kompetanse for å kunne løfte virksomheter i retning av en lærende organisasjon ved å:

  • utvikle en sterkere forbedrings og innovasjonskultur i et lærende system
  • utvikle ledelseskvaliteter som utløser og forsterker læring i alle deler av virksomheten
  • utvikle det relasjonelle samspillet i hele systemer (kunder, leverandører, interessenter, samfunn)
  • tilpasse virksomheten til kompleksiteten i den nye virkeligheten

Studiet er et betalingsstudium med ett emne, som gjennomføres på deltid over to semester. Emnet er organisert i tre moduler:

Modul 1: Sterkere forbedringskultur
Her skal studentene lære dypere systemforståelse (systemtenkning) med referanse til Dr. Deming System of Profound Knowledge, Peter Senges læringsdisipliner, og Cabrera system thinking v2.0. Denne oppstartmodulen danner grunnlaget for de to neste modulene.

Modul 2: Komplekse tilpasningssystemer (CAS)
Denne modulen svarer på virksomheters behov for å avdekke nye kundebehov og kunnskapsbasert utvikling av produkter, tjenester og verdikjeder.

Modul 3: Lederskap for lærende systemer
Denne siste modulen vil fokusere på utvikling av «mindset» og systemtenkning v 2.0. Studentene skal gjøre dypere analyser basert på LOS (The Learning Organizations Society) Speilet og sammen med virksomhetens ledelse bidra til å utvikle gjennombruddstrategi for lærende system. Studentene skal også kartlegge virksomhetenes læringsressurser og hvordan man har strategi for kunnskapsledelse.

Studiet er samlingsbasert med totalt tre samlinger på dagtid à tre dager (3 + 3 + 3 = 9 dager). Samlingene avholdes ved Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad.

Dette er et betalingsstudium.

I tillegg kommer avgift til studentsamskipnaden (SiØ) p.t. NOK 370 pr. semester og materialavgift p.t. NOK 220 pr. semester, samt frivillig avgift til "Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelpefond" på 10 NOK.
NOK 600 totalt pr. semester.

Med forbehold om igangsettelse.

For nåværende studenter

Kontakt

HIØ VIDERE

Telefon: +47 69 60 80 00

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE