Programmet tar ikke opp nye studenter

Jus i arbeidslivet (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Høst 2016
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE