Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (Høst 2016)

Studiet egner seg for ledere i privat og offentlig virksomhet eller personer som forbereder en slik karriere. Det vil dessuten være nyttig for alle som ønsker å lære mer om arbeidslivets rettsregler og avtaler, samt juridisk metode som benyttes for å løse konflikter som oppstår i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstager.

Studiet er et selvstendig studium, men passer bla. godt sammen med studiet Personaladministrasjon/personalledelse (15 studiepoeng) samt studiet Organisasjonspsykologi (15 studiepoeng).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. des. 2019 19:58:44