Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2014–2015)

Lærere som har fullført Engelsk for lærere 1 (30 stp) kan ta videre fordypning, Engelsk for lærere 2 (30 stp), innenfor Kompetanse for kvalitet - Strategi for etter- og videreutdanning, og få til sammen 60 studiepoeng i faget.

I grunnskolen etterspørres lærere med videreutdanning i engelsk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 02:09:39