Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2014–2015)

Begge emnene i Engelsk for lærere 1 - Læreren i eget klasserom undervises på engelsk.

Som en del av studiet inngår et studieopphold ved Det norske studiesenteret i York, Storbritannia.

Studiet er i seg selv internasjonalt orientert ved sitt fokus på andre kulturer og interkulturell kompetanse.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 04:07:56