Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (Høst 2010)

Studiets læringsutbytte

Ved slutten av studiet skal studentene ha:
- grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode
- ferdigheter i å løse bedriftsøkonomiske problemstillinger ved bruk av interne styringsdata
- nødvendige fagbegreper og kunne anvende disse i bedriftsøkonomiske problemstillinger
- kompetanse til å anvende IKT-verktøy i økonomisk-administrative beslutninger og til å skrive og presentere økonomiske rapporter.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 03:35:05