Programmet tar ikke opp nye studenter
resource:fs-studieprogram-document-language-link: null

Hvorfor velge dette programmet?