Hva lærer du? (Vår 2020)

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

  • har kunnskaper om sentrale begreper og teorier innen organisasjonspsykologi.

  • kjenner til bruken av teorier og metoder, samt deres svake og sterke sider.

Ferdigheter

Studenten

  • kan benytte teori, metoder og begreper for å reflektere over og analysere samspill og sosiale prosesser i arbeidslivet.

Generell kompetanse

Studenten

  • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i organisasjonspsykologisk arbeid.

  • kan formidle sentralt fagstoff innen organisasjonspsykologi, og utveksle erfaringer med andre innen fagområdet, både muntlig og skriftlig.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 03:57:28