Hvorfor velge dette programmet?

Studiet gir deg forståelse for samspill og sosiale prosesser i organisasjoner med vekt på organisasjonskultur. Innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø. Et godt arbeidsmiljø og forståelse for organisasjonspsykologi er viktig for resultater og prestasjoner.