Jobb og videre studier (Vår 2020)

Ønsker du å skaffe deg ytterligere kompetanse innenfor ledelse og administrasjon, kan du f.eks. ta studiet Personaladministrasjon og personalledelse (15 studiepoeng).

Høgskolen i Østfold tilbyr Masterstudium i organisasjon og ledelse, som du kan søke til dersom du fyller gjeldende opptakskrav. 

Studiet vil styrke studentenes generelle organisasjonskunnskap som kan brukes i ulike yrker, blant annet innen ledelse og i HR-funksjoner.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 04:01:23