Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2016–2017)

Lærere som har fullført Engelsk for lærere 1, 1.-7. trinn (30 stp) kan ta videre fordypning, Engelsk for lærere 2, 1.-7. trinn (30 stp), innenfor Kompetanse for kvalitet, og få til sammen 60 studiepoeng i faget.

I grunnskolen etterspørres lærere med videreutdanning i engelsk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:11:43