Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2016–2017)

All undervisning foregår på engelsk. Som en del av studiet inngår et studieopphold ved Det norske studiesenteret i York, Storbritannia. Studiet er i seg selv internasjonalt orientert ved sitt fokus på andre kulturer og interkulturell kompetanse.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:11:44