Studieopphold i utlandet (2022–2023)

Som en del av studiet inngår et studieopphold ved Det norske studiesenteret i York, Storbritannia. Høgskolen i Østfold betaler studieavgiften for den enkelte student ved Det norske studiesenteret.

Studieopphold er av én ukes varighet. Høgskolen i Østfold dekker studieavgiften for den enkelte student ved Det norske studiesenteret. For studenter som ikke deltar, vil det være selvstudium innenfor et gitt tema. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 03:10:51