Engelsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2020
Undervisningsspråk:
Engelsk
Studiested:
Halden/delvis nettbasert
Åpner for søking:
8. mai
Ordinær søknadsfrist:
14. mai
Semesteravgift:
NOK 600

Er du lærer og opptatt av variert og relevant opplæring for dine elever? Underviser du i engelsk og har behov for å styrke din faglige kompetanse i faget ytterligere?

Engelsk 2: 5.-10. trinn er et skreddersydd studium for deg som underviser i engelsk på 5.-10. trinn i grunnskolen, og som har 30 studiepoeng i engelsk eller tilsvarende utdanning. Studiet er praktisk innrettet og profesjonsrettet. Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunktet for å tilegne seg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å bli en dyktig lærer i engelsk. Etter endt studium vil du ha utviklet ferdigheter som gjør deg i stand til å legge til rette for en helhetlig opplæring i engelsk og å skape et språkstimulerende læringsmiljø hvor den enkelte elevs læring og utvikling ivaretas Studiet bygger på Engelsk 1: 5.-10. trinn. 

Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Fra 1. februar kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2020. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no/videreutdanning.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder Berit Grønn og fagansvarlig Astrid Kure