Engelsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak 2022
Undervisningsspråk:
Engelsk
Studiested:
Halden/delvis nettbasert, deltid.

Er du lærer i grunnskolen og ønsker å styrke din kompetanse i engelskfaget ytterligere?

Videreutdanning i Engelsk 2: 5.-10. trinn (30 stp.) er skreddersydd for deg som underviser i engelsk på 5.-10. trinn i grunnskolen, og som har 30 studiepoeng i engelsk eller tilsvarende utdanning. Studiet er praktisk innrettet og profesjonsrettet. Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunktet for å tilegne og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å bli en dyktig lærer i engelsk. Etter endt studium vil du også ha tilegnet deg kompetanse for å skape et språkstimulerende læringsmiljø hvor den enkelte elevs læring og utvikling ivaretas.

Studiet bygger på studieprogram Engelsk 1: 5.-10. trinn (lenke) og tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet. Direktoratet har etablert en finansieringsmodell som gir deg som lærer, mulighet til å kombinere jobb og utdanning. I perioden 1. februar – 1.mars kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til videreutdanning. Søker som får tildelt støtte, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Les mer om satsningen på Udir sine nettsider (lenke).

Kontakt

Studieveileder: Miriam Henriksen

Telefon: +47 69 60 80 93

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE.
Prodekan Kjersti Berggraf Jacobsen og fagansvarlig Astrid Kure