Programmet tar ikke opp nye studenter

Engelsk på yrkesfag. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2018
Undervisningsspråk:
Engelsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden
Åpner for søking:
1. mai
Ordinær søknadsfrist:
10. mai
Semesteravgift:
NOK 600

Engelsk på yrkesfag. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) legger til rette for at lærerens undervisningserfaring og kompetanse skal være et utgangspunkt for å tilegne seg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for å bli en dyktig lærer i engelsk på yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Studiet er et regionalt videreutdanningstilbud til Østfoldkommunene. Målgruppen er lærere fra Østfoldkommunene som underviser i videregående skole, og som ønsker å undervise i engelsk på yrkesfag. Studiet går på deltid over to semestre. Organiseringen er delvis samlingsbasert/delvis nettbasert.

Studiet vil ha to hovedperspektiver: Didaktikk og metodikk for en helhetsorientert undervisning med fokus på elevenes kommunikasjonskompetanse og Kultur, samfunn og litteratur med relevans for yrkesfageleven. Gjennom hele studiet inngår innovativ bruk av IKT i undervisning og vurdering. Det legges vekt på muntlig og skriftlig språkferdighetstrening og på utvikling av fagdidaktisk refleksjon. Dette skjer bl.a. ved at studenten fortløpende utfører «action learning» med sine elever for å prøve ut metoder, gjennomfører presentasjoner for sine medstudenter og deltar i erfaringsutveksling.

Fra 1. februar må du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2018. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Søknad til regionalt tilbud registreres som "annet studietilbud" i søknadsskjemaet. 

Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE.
Studieleder Sverre Vesterhus, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag.