Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2018–2019)

Kompetanse i engelsk med fokus på helhetsorientert undervisning med yrkesfagene er etterspurt og vil bidra til at den ansatte blir en ressurs som skolen kan dra nytte av. 

Høgskolen i Østfold tilbyr flere muligheter for videre kompetanseutvikling innen engelsk, både videreutdanninger og masterstudium. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 04:17:35