Programmet tar ikke opp nye studenter

Opptak

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.
Det er krav om ansettelse i relevant undervisningsstilling ved en videregående skole i Østfold i studietiden.