Programmet tar ikke opp nye studenter

Informasjon om Engelsk på yrkesfag (Kompetanse for kvalitet)

Engelsk på yrkesfag - Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) tar utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet – Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025, Østfoldskolen mot 2020 og Samarbeidsavtale mellom Østfold fylkeskommune og Høgskolen i Østfold.

Samlingsdatoer for studieåret 2018 - 2019:

→ Høstsemesteret
Uke 35: mandag 27. august
Uke 38: mandag 17. september
Uke 42: mandag 15. oktober
Uke 45: mandag 5. november
Uke 48: mandag 26. november
Uke 50: mandag 10. desember

→ Vårsemesteret
Uke 3: mandag 14. januar
Uke 6: mandag 4. februar
Uke 10: mandag 4. mars
Uke 13: mandag 25. mars
Uke 15: mandag 8. april
Uke 18: mandag 29. april

Organisering
Studiet går over to semestre. Organiseringen er delvis samlingsbasert/delvis nettbasert. Det er 6 hele undervisningsdager à 6 timer fra 09.00-15.00 per semester. Undervisningen er lagt til Høgskolen i Østfold, studiested Halden. I den nettbaserte delen av studiet brukes høgskolens læringsplattform, Canvas.

Har du spørsmål om studiet?
Kontakt høyskolens enhet for oppdragsvirksomhet HiØ VIDERE ved Antonella Serrano-Fladberg, på telefon 69 60 80 96 eller e-post videre@hiof.no

NB!
Din studenttilgang vil bli aktivisert i august. Du vil da motta SMS med brukernavn og informasjon om oppretting av passord. Når dette er opprettet vil du ha tilgang til Canvas (læringsplattform), Studentweb (for semesterregistrering og faktura) og e-posttjeneste.

Studenter på studieprogram administrert av HiØ VIDERE (utviklet etter oppdrag/samarbeid eller med studieavgift), trenger ikke å møte til registrering i Halden 14. august.

På første samling kan du henvende deg til Servicetorget for utstedelse av studentkort, parkeringskort etc. Vi gjør oppmerksom på at semesteravgift på kr. 600,- pr semester må være betalt. Åpningstid er mandag-fredag kl. 08:00-15:00.

Siden oppdateres fortløpende.

Publisert 18. juni 2018 00:33 - Sist endret 21. juni 2018 22:11