Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2018–2019)

Lærere som har bestått Engelsk 1 for lærere 1.-7. trinn. Grunnleggende ferdigheter (15 studiepoeng) - stipendordning, kan søke på Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng), emne Engelsk 1: 1.-7. trinn Språkferdighet, språklæring og kommunikasjon

I grunnskolen etterspørres lærere med videreutdanning i engelsk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 03:57:42