Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2018–2019)

Lærere som har bestått Engelsk 1 for lærere 1.-7. trinn. Grunnleggende ferdigheter (15 studiepoeng) - vikarordning, kan søke på Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng), emne Engelsk 1: 1.-7. trinn Språkferdighet, språklæring og kommunikasjon

I grunnskolen etterspørres lærere med videreutdanning i engelsk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 03:24:31