Hvorfor velge dette programmet?

Studiet inneholder en metode- og verktøydel hvor du som student får prøve ut ulike verktøy for å involvere befolkning eller brukergrupper, samt ulike programmer for fremstilling og analyse av data.  

Studiet er tverrfaglig, og utvikling av samarbeidskompetanse mellom yrkesgruppene er et uttalt mål. Studieformene som benyttes skal bidra til at studentene får økt kunnskap om hverandres kompetanse, at de blir øvet i å utvikle gode samarbeidsrelasjoner, og at de blir i stand til å benytte andres fagkompetanse til å belyse eget fag og arbeidsområder på nye måter.

Studiet er på deltid og er samlingsbasert. Samlingene består av forelesninger, gruppeoppgaver og praktiske oppgaver. Forelesningene er i stor grad dialogbasert, og det forventes deltakelse fra studentene.