Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2019–2020)

Videre utdanning:
For studenter som ønsker å gå videre med folkehelseperspektivet finnes det masterutdanning i folkehelsevitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU).

Yrkesmuligheter:
Utdanningen vil gi verdifull kompetanse i yrker der man utfører folkehelsearbeid, deltar i byutviklingsprosesser eller i samfunnsplanlegging. I tillegg vil studiet gi en solid tilleggskompetanse for et bredt spekter av profesjoner, som for eksempel samfunnsvitere, arkitekter og ingeniører, økonomer, eiendomsutviklere, helse- og sosialfaglige yrker og pedagogiske yrker.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 03:24:33