Opptak

Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall ledige studieplasser, rangeres søkere innbyrdes etter nærmere bestemte rangeringsregler, jfr. Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold kapittel 2.