Fransk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak 2020
Undervisningsspråk:
Fransk
Studiested:
Nettbasert
Semesteravgift:
600

Er du lærer i grunnskolen? Ønsker du å utvikle din kompetanse i fransk?


Fransk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet, legger til rette for at du skal tilegne deg nye kunnskaper og samtidig videreutvikle dine ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å bli en dyktig lærer i fransk. Gjennom hele studiet legges det stor vekt på egen muntlig og skriftlig språkferdighetstrening og på utvikling av fagdidaktisk og interkulturell kompetanse. Fransk 1: 5.-10. trinn er et nettbasert studium. Dette gjør det mulig å kombinere jobb og utdanning.  

HiØ har et sterkt fagmiljø i fremmedspråk, og har lang erfaring med å drive og utvikle nettbasert undervisning. De fagansvarlig i fransk har omfattende undervisnings- og forskningsbakgrunn innen språk, litteratur og kulturkunnskap, og god kjennskap til behovene i skolen.

Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Fra 1. februar kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2020. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no/videreutdanning

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder Berit Grønn Førsteamanuensis Anje M. Gjesdal